Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2249/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hữu Điệp
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2249/BNN-ĐMDN
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tổng công ty thuộc Bộ

Thực hiện Thông báo số 1163/TB-BNN-VP ngày 25/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Tổng kết công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo Kết luận của Bộ trưởng.

- Đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty thuộc Bộ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và đã được các cục, vụ có liên quan thuộc Bộ thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký đã ban hành tại Quyết định 530/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22/03/2011. Theo đó, Điều lệ này đã được xây dựng theo các nội dung tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và yêu cầu quản lý của nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với doanh nghiệp thuộc Bộ.

Trên cơ sở Điều lệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Bộ đã tiếp tục bổ sung nội dung về kiểm soát nội bộ của Tổng công ty (trường hợp Tổng công ty có quy mô lớn cần thiết phải tổ chức Kiểm soát nội bộ) và định hướng các Tổng công ty sửa đổi theo kết cấu, nội dung bản dự thảo điều lệ này, nhằm thống nhất về kết cấu các điều lệ của các Tổng công ty thuộc Bộ; các tổng công ty căn cứ vào đặc thù của Tổng công ty hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trước ngày 10/05/2011 để trình Bộ phê duyệt theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Đổi mới và PTDNTW (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2249/BNN-ĐMDN ngày 26/04/2011 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty thuộc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196