Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 224/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 224/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/GSQL-GQ2
V/v DNCX đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 91/18/TBSL ngày 28/12/2018 của CN Công ty CP TM & du lịch Bình Dương (TBS’Logistics) về việc hướng dẫn thủ tục DNCX đưa nguyên liệu, vật tư và thành phẩm vào kho thuộc Cảng Bình Dương và ICD TBS- Tân Vạn. Về việc này để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH SX First Solar Việt Nam (gọi tắt Công ty First Solar) dự kiến đưa nguyên liệu, vật tư, sản phẩm do Công ty sản xuất ra vào địa điểm thuộc khu vực Cảng Bình Dương và ICD TBS- Tân Vạn của CN Công ty CP TM & du lịch Bình Dương để lưu giữ. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu về địa điểm thuộc ICD để lưu giữ và sẽ thực hiện thủ tục thông quan để lấy từng phần về Công ty First Solar sản xuất; hàng xuất khẩu được vận chuyển từ nhà máy vào địa điểm của Cảng để đóng container và làm thủ tục xuất khẩu.

Tuy nhiên, để có cơ sở hướng dẫn Công ty thực hiện đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương khảo sát làm việc với các bên liên quan, làm rõ cụ thể việc đưa hàng hóa vào, ra, lưu giữ tại khu vực Cảng Bình Dương và ICD TBS- Tân Vạn của CN Công ty CP TM & du lịch Bình Dương, đối chiếu các quy định tại khoản 4 Điều 52a, khoản 6 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để nghiên cứu, đề xuất cụ thể các bước giám sát, quản lý về Cục Giám sát quản lý về hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Công ty CP TM & DL Bình Dương (để ph/h);
(Số 9, đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210