Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 224-BHTT/90 sửa đổi, bổ sung quy tắc bảo hiểm vật chất trách nhiệm dân sự, tai nạn thuyền viên, tàu thuyền đánh cá do Bảo hiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 224-BHTT/90 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm Việt Nam Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 01/03/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 224/BHTT-90
V/v: sửa đổi, bổ sung quy tắc bảo hiểm vật chất trách nhiệm dân sự, tai nạn thuyền viên, tàu thuyền đánh cá

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1990

 

Sau 3 năm triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuyền đánh cá theo Quy tắc bảo hiểm vật chất, trách nhiệm dân sự, tai nạn thuyền viên tàu thuyền đánh cá đã được Bộ Tài chính ban hành (Quyết định số 170-TCQĐ/BH ngày 8/7/1986). Qua ý kiến đóng góp của các địa phương, Tổng Công ty xét thấy có một số điểm trong Quy tắc không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Để hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuyền đánh cá, được Bộ đồng ý, Tổng Công ty sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy tắc như sau:

I- QUY TẮC BẢO HIỂM VẬT CHẤT, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ:

1. Chương VI: Giá trị bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm sửa đổi lại tiết (a) điều 11 như sau:

Điều 11

Giá trị bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà BAOVIET nhận bồi thường đối với mỗi một vụ tổn thất.

a) Về thân tàu thuyền:

a.1) Giá trị bảo hiểm thân tàu thuyền là giá trị thực tế của tàu thuyền được bảo hiểm, bao gồm: vỏ, máy tàu thuyền, máy móc khai thác, chế biến, nghiên cứu khoa học và các trang thiết bị hàng hải do 2 bên thỏa thuận. Cơ sở để xác định giá trị thực tế là:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Chi phí viện phí cần thiết và hợp lý trong thời gian điều trị tại bệnh viện hoặc bệnh xá nhưng không qúa 30% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Tổng số các khoản chi phí nói ở điều 18 này trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt qúa số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chưng nhận bảo hiểm.

Tổng Công ty đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện và thông báo cho các chủ phương tiện.

 

 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Trọng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 224-BHTT/90 sửa đổi, bổ sung quy tắc bảo hiểm vật chất trách nhiệm dân sự, tai nạn thuyền viên, tàu thuyền đánh cá do Bảo hiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957
DMCA.com Protection Status