Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2231/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2231/VPCP-KTTH
V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 363/UBND-TH ngày 08 tháng 3 năm 2013, của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại công văn số 6313/CV-SEV ngày 06 tháng 3 năm 2013 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung để bảo đảm hoạt động của kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, TKBT, TH, V.III, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2231/VPCP-KTTH ngày 22/03/2013 thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!