Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2228/BTC-TCHQ về thành lập kho ngoại quan của Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2228/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2228/BTC-TCHQ
V/v thành lập kho ngoại quan của Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải theo thông báo tại công văn số 817/VPCP-QHQT ngày 24/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty Molenbergnatie Vương quốc Bỉ xin thành lập kho ngoại quan tại tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty Molenbergnatie là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ logistics chủ yếu: “Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014”. Do vậy, trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100% vốn FDI thì không được cấp phép kinh doanh kho bãi tại Việt Nam cho đến năm 2014. Việc đồng ý cho thành lập kho ngoại quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 17 kho ngoại quan đang hoạt động với trên 200.000 m2 kho; các kho đều được lắp đặt thiết bị hiện đại, mặt hàng gửi kho ngoại quan chủ yếu là nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài đưa vào kho để chờ nhập khẩu vào nội địa phục vụ sản xuất hàng may mặc, da giày và các mặt hàng nông sản (cà phê, hạt điều,…) chờ xuất khẩu.

Công ty Molenbergnatie xin thành lập dự án kho ngoại quan có diện tích 70.000m2 nhà kho để lưu trữ hàng hóa là các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, địa điểm thực hiện dự án thành lập kho ngoại quan của Công ty nằm trong khu vực ICD Thạnh Phước được thành lập theo Quyết định số 3065/QĐ-BTC ngày 03/12/2012, hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu tại đây do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quản lý.

Trường hợp Chính phủ đồng ý cho doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ kho, bãi và kho ngoại quan tại địa điểm nêu trên, thì Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổng cục Hải quan làm thủ tục thành lập theo quy định của Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; đồng thời bố trí cơ quan hải quan tổ chức giám sát, quản lý, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa điểm thông quan nội địa ICD Thạnh Phước và kho ngoại quan trong khu vực, đảm bảo đúng quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo trình Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2228/BTC-TCHQ về thành lập kho ngoại quan của Doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49