Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2200/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2200/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Ngày 19/12/2005, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4570/TCT-DNK gửi Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về miễn, giảm thuế TNDN. Qua công tác kiểm tra văn bản, Tổng cục Thuế phát hiện nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4570/TCT-DNK nêu trên chưa phù hợp với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn lại như sau:

Căn cứ điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Các cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Minh Thành được Nhà nước giao đất trước ngày 01/01/2004 (Quyết định số 2890/QĐ-CTUBBT ngày 04/11/2003) để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh khu biệt thự cao cấp, như Công ty được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày 01/01/2004 (Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1200/UBBT-KT ngày 31/3/2005). Vì vậy, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Minh Thành không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên.

Công văn này bãi bỏ Công văn số 4570/TCT-DNK ngày 19/12/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Minh Thành;
- Lưu: VT, PC (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2200/TCT-PC ngày 04/06/2009 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.644

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!