Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 220/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 220/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 270913 ngày 27/09/2013 của Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam về chính sách thuế GTGT liên quan đến giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc giao dịch giữa Công ty TNHH Thép Kyeoi và Công ty CP Cán thép Tam Điệp, ngày 16/07/2013 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5010/BKHĐT-ĐTNN trả lời Công ty TNHH Thép Kyeoi Việt Nam và gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Ban QLKCN tỉnh Ninh Bình xác định về nội dung giao dịch.

Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 4290/TCT-CS ngày 30/11/2012 hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Do đó vướng mắc về chính sách đã được Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trả lời.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Ninh Bình căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp, làm việc với hai Công ty nêu trên để hướng dẫn các bên kê khai theo đúng quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp các bên còn có tranh chấp do hợp đồng chưa rõ thì các bên cần thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết hoặc xử lý theo trình tự đã thỏa thuận theo Hợp đồng đã ký và theo quy định của Luật Dân sự./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp;
- Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam (Khu CN Phú Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH Kyoei Steel Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208