Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2187/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần

Số hiệu: 2187/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2187/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng để xếp lương
trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Vật Tư 

Trả lời công văn số 357/CV –CĐVT-P1 ngày 31/5/2006 của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, khi vận dụng quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng, xếp lương và không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng.

Đối với Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư đã đăng ký áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước thì được vận dụng quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý (thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) theo hạng công ty được xếp quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc định hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý do Hội đồng quản trị của công ty tự quyết định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đóng trụ sở chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2187/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5