Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2178/BTNMT-TCMT kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản trong việc thực hiện quy định về quản lý môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2178/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/BTNMT-TCMT
V/v kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho DN chế biến Thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 49/2012/CV-VASEP ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Quý Hiệp hội về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường.

2. Đối với kiến nghị số 1 về việc cho phép các nhà máy chế biến thủy hải sản nằm trong khu công nghiệp (KCN) được phép áp dụng và thực hiện theo QCVN 11:2008/BTNMT như các nhà máy nằm ngoài KCN:

- QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản được áp dụng trong hai trường hợp: (1) các nhà máy thủy sản nằm ngoài KCN và (2) các nhà máy chế biến thủy sản nằm trong KCN đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thoát nước theo quy định của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, đã có trạm xử lý nước thải riêng, thải ra nguồn tiếp nhận.

- Đối với các nhà máy nằm trong KCN không được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN, phải thực hiện các thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN về chất lượng nước thải của nhà máy trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN.

3. Đối với kiến nghị số 2 về sửa đổi QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xem xét, điều chỉnh và sớm sửa đổi những vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình áp dụng.

4. Đối với kiến nghị số 3 về sửa đổi QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: Quy chuẩn này đã sửa đổi các quy định bất cập, khó khăn khi áp dụng QCVN 24:2009/BTNMT.

5. Đối với nội dung kiến nghị số 4 về bùn thải của loại hình chế biến thủy sản: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải, dự kiến ban hành vào Quý IV năm 2012. Quy chuẩn này sẽ có những quy định cụ thể cho từng loại bùn thải đặc trưng cho loại hình sản xuất, trong đó có loại hình chế biến thủy sản.

6. Đối với kiến nghị số 5 về xây dựng chỉ tiêu đánh giá, công bố các danh sách các doanh nghiệp đủ năng lực và xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng: xây dựng hệ thống xử lý nước thải thuộc loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, các tổ chức khoa học và công nghệ phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

7. Đối với kiến nghị số 6 về quản lý và xử lý nước thải trong KCN: Hiện tại việc quản lý và bảo vệ môi trường trong KCN cần tuân thủ các quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp và Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT .

8. Đối với kiến nghị số 7 về việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại (CTNH): trường hợp địa phương không có đơn vị hành nghề quản lý CTNH đã được cấp phép, các doanh nghiệp thủy sản có thể liên hệ để ký hợp đồng với các đơn vị hành nghề quản lý CTNH có địa bàn hoạt động liên tỉnh đã được Tổng cục Môi trường cấp phép tại trang Web http://quanlychatthai.vn.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Hiệp hội để biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, KSON, Th(6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2178/BTNMT-TCMT kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản trong việc thực hiện quy định về quản lý môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171