Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2127/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Số hiệu: 2127/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2127/TCHQ-GSQL
V/v Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Để triển khai công tác sơ kết thực hiện Luật Hải quan, đồng thời phục vụ Hội nghị đối thoại định kỳ với Doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Hội nghị đối thoại định kỳ với Doanh nghiệp theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ Tài chính.

2- Tổng hợp tình hình, kết quả Hội nghị đối thoại báo cáo về Tổng cục, trọng tâm là các vướng mắc, kiến nghị của Cục Hải quan và của kiến nghị Doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan địa phương.

3- Qua quá trình thựchiện Hội nghị đối thoại định kỳ với doanh nghiệp đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho ý kiến về thực hiện văn bản số 1722/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2003 của Tổng cục Hải quan và Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Về nội dung cần sửa đổi, bổ sung những vấn để gì cho hợp lý…

- Về số lần Hội nghị đối thoại định kỳ trong 01 năm là bao nhiêu?

- Các đề xuất, kiến nghị khác có liên quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố sớm triển khai thực hiện để báo cáo Tổng cục trước ngày 15/06/2006./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các vụ cục thuộc TC;
- Lưu: VT, GQ(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2127/TCHQ-GSQL ngày 17/05/2006 của Tổng cục hải quan về Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52