Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2107/TCT-CS về việc xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Điện tử Samsung Vina do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2107/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2107/TCT-CS
V/v: xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

Trả lời công văn đề ngày 12/5/2008 của Công ty TNHH KPMG về việc áp dụng chính sách thuế khi xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với Công ty Điện tử Samsung Vina, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Để giải quyết vấn đề trên, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1766/TCT- ĐTNN ngày 19/5/2006, số 4717/TCT-PCCS ngày 14/12/2006 hướng dẫn về việc xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN của năm tài chính 2005 và năm 2006.

Căn cứ các hướng dẫn trên, việc áp dụng chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Điện tử Samsung Vina được thực hiện như sau:

- Việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của năm tài chính 2005, 2006: được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1766/TCT-ĐTNN và công văn số 4717/TCT-PCCS nêu trên.

- Việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của năm tài chính 2007: được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH KPMG được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2107/TCT-CS về việc xác định một số khoản chi phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Điện tử Samsung Vina do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240