Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2044/TCT-CS về việc thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2044/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2044/TCT-CS
V/v: thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1202/CT-TTHT ngày 13/9/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn, giảm thuế TNDN và xác định điều kiện hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

Căn cứ hướng dẫn tại mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì việc ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN được thực hiện kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đến năm 2006 có lãi thì thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN được tính từ năm 2006 (năm đầu tiên có lãi). Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào việc kê khai của Doanh nghiệp và căn cứ vào thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN để giải quyết.

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với trường hợp: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý của năm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Theo hướng dẫn trên, trong giai đoạn xây dựng cơ bản đơn vị không làm hồ sơ xin hoàn thuế, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, nếu trong 3 tháng liên lục kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh mà thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng cơ bản và của hoạt động kinh doanh chưa khấu trừ hết thì đơn vị được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC , HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2044/TCT-CS về việc thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74