Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2013/TCT-CS về việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2013/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2013/TCT-CS
V/v ấn định thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 5653/CT-TTr ngày 29/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc ấn định thuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị thiên tai làm huỷ hoại sổ kế toán, hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định:

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây: ...

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác minh số thuế phải nộp trong thời hạn quy định”

Điều 21 Chương IV Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Việc miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 20 của Luật này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai, trừ hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thấp...”

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp Cục thuế qua thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh hoạt động trong khu công nghiệp, đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nhưng cơ sở kinh doanh không xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp thì cơ sở kinh doanh sẽ bị ấn định thuế theo điều 37 Luật Quản lý thuế.

Khi bị ấn định thuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2013/TCT-CS về việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.223
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234