Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 197/CP-ĐMDN ngày 12/02/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng công ty Cao su Việt Nam

Số hiệu: 197/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/CP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng Công ty Cao su Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (công văn số 2520/TT-TCQL ngày 04 tháng 12 năm 2003), Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (công văn số 4695/UB-DMDN ngày 03 tháng 12 năm 2003); ý kiến các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng Công ty Cao su Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc chuyển, giao này theo quy định hiện hành.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá tiến hành cổ phần hoá vào năm 2005.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện những nội dung liên quan.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 197/CP-ĐMDN ngày 12/02/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Cao su - Cà phê Thanh Hoá về Tổng công ty Cao su Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126