Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1957/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1957/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7608/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 10 năm 2009 về danh mục chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", trong đó vay vốn ADB giai đoạn 1 là 130 triệu USD với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án và tiến hành thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đề ra.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thống nhất cơ cấu tổ chức thực hiện cụ thể khoản vay; xây dựng tiêu chí và lựa chọn các doanh nghiệp tham gia vào khoản vay nói trên cho các giai đoạn tiếp theo, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Tcty: Sông Đà, Đường sông miền Nam, Công ty mua bán nợ và TSTĐ DN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỞNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1957/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253