Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1952TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952TCT/ĐTNN
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 432A/2005-CV-HC ngày 23/05/2005 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam (Công ty) về thủ tục hồ sơ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất GTGT 0% và được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục qui định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC bao gồm:

- Hợp đồng bán hàng hóa.

- Tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Điều kiện về thanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Nếu số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn GTGT và số lượng hàng hóa xuất cho doanh nghiệp chế xuất giống nhau nhưng số lượng hàng hóa theo Tờ khai xuất khẩu có sự chênh lệch so với hóa đơn thì công ty liên hệ với cơ quan hải quan để kiểm tra, đối chiếu xác định chính xác số lượng hàng thực xuất khẩu. Trường hợp Công ty có xác nhận của cơ quan hải quan về số lượng hàng thực xuất, có biên bản xác nhận của bên mua (hoặc có biên bản thanh lý hợp đồng), chứng từ thanh toán phù hợp với số hàng hóa ghi trên hóa đơn thì Công ty đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo qui định nêu trên đối với số hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Cục Hải quan TP Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1952 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về thủ tục hồ sơ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.686

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.111.130