Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19/TCT-DNL về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 154/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 19/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TCT-DNL
V/v giảm thuế TNDN theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1480/CT-TTHT ngày 18/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc giảm thuế TNDN theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp."

Tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc diện được giảm thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử quy định tại khoản này được xác định căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty CP Cao su Đồng Phú tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có các mã ngành: A0125 - Trồng và chế biến mủ cao su: G4663 - Mua bán gỗ cao su; C221 - Khai thác gỗ cao su quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2011 nếu có phát sinh khoản thu nhập do bán cây cao su thanh lý và gẫy đổ do Công ty trồng thuộc mã ngành A0125 (tên ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) và có số lượng lao động thường xuyên bình quân trong năm trên 300 lao động, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng thì khoản thu nhập này thuộc diện được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định. Về áp dụng chính sách đối với từng ngành cụ thể. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1035/TCT-CS ngày 23/03/2012 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản phôtô gửi kèm), đề nghị Cục Thuế nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và căn cứ vào điều kiện thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Cao su Đồng Phú;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19/TCT-DNL về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 154/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161