Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1867/TTg-ĐMDN về sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1867/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1867/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam  

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 2067/TTr-BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 6 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2400/LĐTBXH-LĐTL ngày 16 tháng 7 năm 2010), Tài chính (công văn số 11209/BTC-TCDN ngày 24 tháng 8 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6302/BKH-PTDN ngày 08 tháng 9 năm 2010) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (công văn số 697/MBN-PMBN ngày 04 tháng 10 năm 2010) về việc sắp xếp lại Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam phối hợp với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần trong năm 2010, trường hợp không thực hiện được thì tiến hành bán, giải thể hoặc phá sản theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam;
- Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1867/TTg-ĐMDN về sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104