Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp doanh nghiệp hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1861/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1861/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 682/CV-CNT-TCCB-LĐ ngày 28 tháng 3 năm 2008 và 757/CNT-LĐTL ngày 8 tháng 4 năm 2008 của quý Tập đoàn về việc đăng ký xếp Công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5405/BTC-TCDN ngày 12 tháng 5 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2006, năm 2007 và kế hoạch năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I.

Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

2/ Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ra quyết định xếp hạng đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp doanh nghiệp hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78