Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1858/TCT-KK năm 2013 cấp mã số thuế 13 số đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1858/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế 13 số đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Được sự đồng ý và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn về đăng ký thuế tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính thì: "Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hơn một mã số thuế 10 số thì thực hiện thu hồi các mã số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10 số đầu tiên." Qua thực tế việc cấp mã số thuế 10 số đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu khác quận, huyện nơi đã đăng ký mã số thuế rất khó khăn trong việc quản lý tình hình kê khai, nộp thuế đối với từng cửa hàng, cửa hiệu.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành thì việc phân cấp quản lý thu được thực hiện cho từng địa bàn phường, xã, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã. Thực tế khi người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều cơ sở kinh doanh trực thuộc sử dụng cùng một mã số thuế nộp tiền thuế cho các cơ sở kinh doanh trực thuộc thì cơ quan thuế không có căn cứ trừ nợ cho từng cơ sở kinh doanh của người nộp thuế.

Từ thực tế vướng mắc nêu trên, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: Trong khi chờ có quy định về kế toán thuế nội địa trong đó có tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế, để giải quyết vướng mắc trong việc quản lý tình hình kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì ngoài mã số thuế chính 10 số còn được cấp các mã số thuế 13 số để kê khai nộp thuế cho các cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa hàng này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ: PC, CS, CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1858/TCT-KK năm 2013 cấp mã số thuế 13 số đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79