Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1858/BCT-XNK về xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1858/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/BCT-XNK
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Bộ Công Thương nhận được đề nghị của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đầu tư kinh doanh thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam xin phép xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tồn kho, không tiêu thụ được tại Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Công Thương xin trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh nhưng tồn kho, không tiêu thụ được tại thị trường Việt Nam (do khách hàng hủy hợp đồng sản xuất/mua bán; hàng hóa không hợp thời trang, mùa vụ; khách hàng không còn nhu cầu sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng…) chưa được hướng dẫn cụ thể.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, để phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị xem xét, giải quyết theo hướng:

1. Cho phép các doanh nghiệp FDI được xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh đã nộp đủ thuế nhập khẩu nhưng tồn kho, không tiêu thụ được tại Việt Nam theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thủ tục xuất khẩu được giải quyết tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

2. Để doanh nghiệp thực hiện đúng hoạt động kinh doanh nêu trên và tránh trường hợp doanh nghiệp gian lận thương mại gây thất thu ngân sách Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về thủ tục Hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Công Thương xin có một số ý kiến nêu trên và đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cho ý kiến trước ngày 15 tháng 3 năm 2013 để Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ PC, KH;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1858/BCT-XNK về xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10