Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1842/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng đối với công ty cổ phần

Số hiệu: 1842/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1842/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng đối với công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng Công Ty Xi Măng Việt Nam

Trả lời công văn số 771/XMVN-TCLĐ ngày 10/5/2006 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định: “Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên đối với các công ty thành viên của Tổng công ty khi chuyển đổi sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối), nếu vận dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý thì công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư nêu trên) có văn bản gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thẩm định trước khi Hội đồng quản trị của công ty ra quyết định xếp hạng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Xi măng Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL/BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 

Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1842/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng đối với công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182