Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1837/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1837/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1837/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng.

Ngày 26/02/2008 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4831/CT-TTHT ngày 17/10/2006 của Cục thuế TP Đà Nẵng về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài, dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài, dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC) ...Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho DNCX để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của DNCX trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân”.

Tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu hoạt động xây dụng, lắp dặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất, hàng hoá bán cho cửa hàng miễn thuế, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ vận tải quốc tế, hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốc tế, dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài, dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài chuyển về Việt Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và các hàng hoá, dịch vụ nêu tại điểm 1.27 Mục II, Phần A Thông tư này) ... Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn cho công nhân của DNCX...”

Tại điểm 3.1 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn về hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân làm việc trong DNCX: ''Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất được hiểu là hàng hoá, dịch vụ do cá nhân tự bỏ tiền ra để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mình”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp các doanh nghiệp nội địa cung cấp cho DNCX các dịch vụ ngân hàng như thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, chi lương, các sản phẩm dịch vụ khác (trừ dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán) và các dịch vụ như cho thuê phòng họp, phòng ở để tổ chức hội nghị và phục vụ cho đại biểu dự hội nghị; các dịch vụ nói trên phục vụ cho sản xuất kinh doanh của DNCX thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1837/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112