Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 182/CP-QHQT ngày 11/02/2004 của Chính phủ về việc lập Văn phòng CIRAD tại Hà nội

Số hiệu: 182/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/CP-QHQT
V/v lập Văn phòng CIRAD tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:  - Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 3868 CV/BNN-HTQT, ngày 19 tháng 12 năm 2003) về việc cho phép Trung tâm hợp tác nghiên cứu phát triển nông nghiệp (CIRAD) thuộc Bộ Nghiên cứu Pháp lập Văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, nghiên cứu và đề xuất Quy chế về việc lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài về khoa học, công nghệ, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội tại Việt Nam (tương tự như CIRAD được đề cập tại công văn số 3868 CV/BNN-HTQT, ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Bộ Ngoại giao triển khai ngay yêu cầu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2004.

- Đồng ý về nguyên tắc việc CIRAD lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ vào các văn bản hiện hành, tạm thời hướng dẫn CIRAD hoạt động và quản lý theo pháp luật của Việt Nam. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Chính phủ ban hành Quy chế nêu trên, Văn phòng đại diện CIRAD sẽ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 182/CP-QHQT ngày 11/02/2004 của Chính phủ về việc lập Văn phòng CIRAD tại Hà nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250