Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17853/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17853/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần VETC
(Địa chỉ: Số 167 phố Trung Kính P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội,
MST
: 0106858609)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 126/VETC-KT ngày 19/09/2016 của Công ty Cổ phần VETC hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 1231/TCT-DNL ngày 03/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng:

1. Về việc sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“ 5. Tổ chức kinh doanh có thể đng thời cùng lúc sử dụng nhiu hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Luật Thuế GTGT quy định:

1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có)….”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng và điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đáp ứng tối đa những tiện ích cho khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ và phục vụ hiệu quả hoạt động của Dự án, Đơn vị dịch vụ thu phí BOO ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích như: tin nhắn SMS, thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ tín dụng,... để cung cấp cho khách hàng và theo thỏa thuận Đơn vị dịch vụ thu phí BOO trực tiếp thu các khoản phí tiện ích trên tài khoản giao thông của khách hàng thì Đơn vị dịch vụ thu phí BOO được phép sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng nếu đáp ng các điều kiện khởi tạo HĐĐT theo quy định.

2. Về việc tính vào chi phí hợp lý đối với các HĐĐT lập cho cá nhân sử dụng xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các trường hợp thuê xe:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đ hóa đơn, chng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong quá trình vận hành Dự án, phát sinh các trường hợp:

- Trường hợp doanh nghip giao xe thuộc sở hu của doanh nghiệp cho cá nhân trong doanh nghiệp qun lý và sử dụng đ phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghip mà cá nhân sử dụng xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh và trong thời gian thuê xe doanh nghiệp đi thuê phải thanh toán khoản phí khi qua các trạm thu phí tự động không dừng mà cá nhân hoặc doanh nghiệp chủ sở hữu xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

Căn cứ quy định trên, đối với các trường hợp nêu trên, doanh nghiệp được sử dụng HĐĐT mà Đơn vị dịch vụ thu phí BOO đã xuất cho cá nhân, doanh nghiệp đứng tên chủ tài khoản giao thông của xe để hạch toán chi phí và kê khai thuế theo quy định nếu doanh nghiệp có đầy đủ các tài liệu chứng minh việc ủy quyền cho cá nhân sử dụng xe để phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc việc doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần VETC biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17853/CT-TTHT ngày 12/04/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đổi với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


517

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167