Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 177/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 09/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/BYT-QLD
V/v Triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc

 

Ngày 24/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Để đảm bảo cho các cơ sở kinh doanh thuốc hoạt động liên tục, ổn định, tránh bị gián đoạn quá trình sản xuất, kinh doanh thuốc trong thời gian Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời như sau:

1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đang hoạt động mà Chứng chỉ hành nghề dược/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hết hạn sau ngày 10/12/2012 được tiếp tục hoạt động đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ được ban hành có hiệu lực.

2. Đối với các cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trước ngày 10/12/2012 thì thực hiện theo qui định tại Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

3. Đối với các cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sau ngày 10/12/2012, chờ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ có hiệu lực.

Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế và các cơ sở kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược/Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra BYT;
- Y tế ngành;
- Tổng công ty Dược Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Website: Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, QLD (2b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Trương Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 177/BYT-QLD ngày 09/01/2013 về triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195