Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1760/TCT-KK về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1760/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1760/TCT-KK
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cố phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV

Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Công ty sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản, do đó thuế GTGT được hoàn lại là rất lớn (bình quân 1tỷ/tháng). Đề nghị sau mỗi tháng xin được ứng trước 50% số thuế được hoàn để giảm khó khăn về vốn cho đơn vị, phần còn lại công ty sẽ làm hồ sơ theo quy định của Luật thuế.

Trả lời:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 (c, d) Mục III Phần B và Điểm 4 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty đảm bảo các quy định nêu trên và đáp ứng đầy đủ hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì Công ty sẽ được tạm hoàn thuế theo Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì Công ty được xét hoàn thuế theo tháng theo quy định tại Điểm 4 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

 Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Ban: PC, CS, HT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1760/TCT-KK về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


946
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57