Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1747/TCT-CS về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1747/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1747/TCT-CS
V/v xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 118/CT-THNVDT ngày 29/1/2008 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư. Để có căn cứ hướng dẫn, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về vấn đề sau:

Tại điểm 52 mục VIII Phần B Phụ lục số 1 Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ) có quy định: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: “Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da”.

Vậy trường hợp đơn vị có thực hiện ngành nghề dệt len (vừa thủ công, vừa máy móc) mà sản phẩm từ dệt len là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh, sau đó phải qua công đoạn thủ công kết nối lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh thì ngành nghề dệt len có được xếp vào ngành nghề thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư nêu trên hay không?

Ý kiến trả lời xin gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 15/5/2008.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1747/TCT-CS về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144