Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1737/TCT-KK về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư trước 01/01/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1737/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1737/TCT-KK
V/v hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 347/CT.KK&KTT đề ngày 19/02/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc Công ty Hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam (VPIC) tiếp tục đề nghị được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, trường hợp doanh nghiệp đã dùng lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam của các năm trước năm 2004 để tái đầu tư tại Việt Nam, nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Điều 51 này và giấy phép đầu tư (hoặc giấy phép điều chỉnh hoặc văn bản chấp thuận) do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp cho phép dùng lợi nhuận tái đầu tư ban hành trước ngày 01/01/2004, thì doanh nghiệp sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN do tái đầu tư theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và căn cứ hồ sơ xin hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty VPIC (đính kèm công văn số 1954/CT.KK&KTT ngày 10/8/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3697/TCT-KK ngày 11/9/2007 trả lời “Công ty VPIC không được hoàn thuế TNDN theo quy định về hoàn thuế thu nhập do tái đầu tư” để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có căn cứ hướng dẫn việc thực hiện.

Các hồ sơ do Công ty VPIC gửi “bổ sung” kèm theo công văn số 09/07/CV/VPIC ngày 15/01/2008 trước đây đã được đính kèm theo công văn số 1954/CT.KK&KTT ngày 10/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty VPIC thực hiện đúng nội dung công văn số 3697/TCT-KK ngày 11/9/2007 của Tổng cục Thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty hữu hạn công nghiệp chính xác Việt Nam;
- Lưu: VT, KK. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1737/TCT-KK về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư trước 01/01/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145