Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1735/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với dầu chứa trong tàu hút cát tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1735/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với dầu chứa trong tàu hút cát tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 198/HQHT-GSQL ngày 07/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 6159/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2012 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với dầu nhập khẩu theo phương tiện vận tải chuyên dụng là tàu hút cát tạm nhập tái xuất của Công ty Formosa Hà Tĩnh để thực hiện san lấp mặt bằng dự án đầu tư tại khu kinh tế cảng Vũng Áng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm áp dụng chính sách thuế:

- Thời điểm tính thuế đối với nhiên liệu dầu đang chứa trong phương tiện chuyên dụng tại thời điểm phương tiện chuyên dụng tàu hút cát làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

- Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì việc Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không kê khai có dầu nhập khẩu khi nhập cảnh không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

2. Về kê khai thuế bảo vệ môi trường:

Cơ quan Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh kê khai thuế bảo vệ môi trường vào ô số 23 Tờ khai xuất khẩu / nhập khẩu phi mậu dịch "Ghi chép khác" nội dung "Thuế bảo vệ môi trường theo phụ lục đính kèm tờ khai" này. Theo đó, Công ty lập phụ lục tính thuế bảo vệ môi trường theo biểu mẫu tương tự tờ khai HQ/2012, cụ thể phải có các chỉ tiêu thông tin bao gồm: loại thuế, số lượng hàng hóa chịu thuế, mức thuế, số tiền thuế.

3. Về xác định khối lượng để tính thuế:

Nếu phương tiện chuyên dụng tàu hút cát nhập cảnh trước ngày 05/11/2012 thì khối lượng nhiên liệu dầu đang chứa trong phương tiện chuyên dụng xác định căn cứ theo Bản khai chung khi phương tiện chuyên dụng tàu hút cát làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, đơn vị tính được quy đổi từ m3 ra tấn như sau:

- Dầu Diesel (DO) là 860 kg/m3;

- Dầu Mazut (FO) là 980 kg/m3;

- Dầu Diesel (DO) là 0.86 kg/lít;

- Dầu Mazut (FO) là 0.98 kg/lít.

4. Về chứng thư giám định:

Do đây là trường hợp đặc thù, lượng nhiên liệu dầu chứa trong tàu hút cát chỉ để tàu tự hành và làm phương tiện san lấp mặt bằng. Theo đó Công ty Formosa không phải nộp Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu nhiên liệu dầu chứa trong tàu hút cát phục vụ dự án đầu tư tại cảng Vũng Áng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1735/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với dầu chứa trong tàu hút cát tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.182
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70