Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17286/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17286/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia.
(KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 449/2011/CV-HG ngày 30/11/2011 và công văn số 454/2011/CV-HG ngày 06/12/2011 của Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia về việc tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái sản xuất; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5814/VPCP-KNTN ngày 23/8/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sản xuất hàng hóa.

- Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì nguyên liệu sản xuất xuất khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, Bộ Tài chính đồng ý tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đến hết ngày 31/12/2011 với điều kiện.

- Ngoài số tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của 257 tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu và số tiền nợ thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu nhưng chưa xuất trong thời hạn 275 ngày, Công ty không có nợ quá hạn, nợ phạt của các lô hàng khác.

- Công ty phải cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính.

(Công văn này thay thế công văn số 16024/BTC-TCHQ ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCHQ. (44)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17286/BTC-TCHQ ngày 20/12/2011 về xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80