Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1722/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 23/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1722/LĐTBXH-VL
V/v hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật tại một số địa phương sớm trở lại sản xuất kinh doanh, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện như sau:

1. Về tổ chức giới thiệu, cung ứng lao động thay thế

Tổ chức giới thiệu việc làm, cung ứng lao động miễn phí cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động nêu trên đến hết năm 2014; tăng tần suất hoặc tổ chức sàn giao dịch việc làm dành riêng để đáp ứng nhu cầu lao động thiếu hụt, đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Về cấp phép lao động cho lao động nước ngoài

Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại và có nhu cầu bổ sung lao động nước ngoài được phép áp dụng ngay quy định chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chỉ cần có trình độ đại học, cử nhân trở lên hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến làm việc; đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì từ 6 tháng trở lên chỉ cần Phiếu lý Lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp.

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài đã cư trú ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên phải đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) trước ngày 15 tháng 6 năm 2014 và hàng ngày báo cáo nhanh về việc cung ứng lao động, giải quyết các chế độ đối với người lao động, cấp giấy phép lao động trước 16 giờ qua Fax (04.38269520) đến hết 30 tháng 6 năm 2014.

- Chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

+ Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan tổ chức rà soát, nắm chắc nhu cầu lao động bị thiếu hụt do biến động kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2014 của từng doanh nghiệp, nhà thầu để tổ chức giới thiệu, cung ứng lao động.

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn tăng cường liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp các Tập đoàn, các Tổng công ty để đào tạo, cung ứng và hỗ trợ giải quyết kịp thời thiếu hụt lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà thầu.

+ Làm việc với từng doanh nghiệp, nhà thầu để có chính sách cụ thể (hỗ trợ về nơi ở, đi lại, đào tạo,...) nhằm khuyến khích, thu hút người lao động nói chung, lao động có kỹ thuật nói riêng vào các vị trí thiếu hụt.

- Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tình, thành phố và sở, ban ngành liên quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ dữ liệu thu bảo hiểm xã hội phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khẩn trương cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội bị thất lạc, không còn hoặc không còn đủ cho người lao động và thực hiện việc chốt sổ Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Bộ LĐTBXH; Bộ trưởng (để b/c), các Thứ trưởng, các đơn vị: TCDN, LĐTL, PC, BHXH, KHTC, CổngTTĐT;
- Lưu: VT, VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1722/LĐTBXH-VL ngày 23/05/2014 hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56