Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1719/TTg-KTTH năm 2014 về SCIC tham gia góp vốn để tháo gỡ khó khăn cho Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của TISCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1719/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1719/TTg-KTTH
V/v SCIC tham gia góp vốn để tháo gỡ khó khăn cho Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của TISCO

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại công văn số 1960/ĐTKDV-ĐTKD ngày 27 tháng 8 năm 2014 về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tham gia góp vốn 1.000 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo phương án báo cáo tại công văn số 1960/ĐTKDV-ĐTKD ngày 27 tháng 8 năm 2014 nêu trên và sử dụng toàn bộ phần vốn góp này cho Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Giao Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sớm tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: KTN, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1719/TTg-KTTH năm 2014 về SCIC tham gia góp vốn để tháo gỡ khó khăn cho Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của TISCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113