Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1697/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

 

Trả lời công văn số SEMV01/2013-CV TCHQ của Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) đề nghị được hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà máy cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩukhoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 12 và Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính thì:

1. Chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT

SEMV là DNCX nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho Công ty thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

2. Đăng ký Danh mục hàng hóa

SEMV có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượng hàng, chủng loại) gửi cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định. Việc đăng ký Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do Công ty đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

3. Thủ tục hải quan

Nơi mở tờ khai hải quan: Tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC trong đó các nhà thầu phải xuất trình thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu theo quy định tại điểm e.8 khoản này.

Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào xây dựng nhà máy cho Công ty và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến xây dựng nhà máy của Công ty, không được nhập khẩu vào nội địa; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ đầu tư là SEMV.

Cơ quan hải quan quản lý DNCX có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa của Công ty và các nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc phát sinh cần báo cáo về Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết.

4. Quyết toán hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình của DNCX

Sau khi kết thúc xây dựng công trình, SEMV phải thực hiện báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình với cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 6 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để t/h);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1697/BTC-TCHQ ngày 08/02/2014 chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.977

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!