Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C

Số hiệu: 1690/TY-TYCD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Nguyễn Thu Thủy
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/TY-TYCĐ
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/8/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Để hướng dẫn các địa phương triển khai Chỉ thị này, Cục Thú y đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Rà soát, thống kê tất cả các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1.

2. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở giết mổ trên địa bàn (ưu tiên các cơ sở giết mổ heo công suất từ nhiều đến ít chưa được đánh giá và các cơ sở giết mổ đã được đánh giá xếp loại C).

3. Sử dụng các Biểu mẫu đánh giá kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT:

- Biểu mẫu 2.15: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ gia cầm tập trung;

- Biểu mẫu 2.16: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ gia súc tập trung;

- Biểu mẫu 3.3: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ động vật quy mô nhỏ lẻ (giết mổ trong 01 ngày ít hơn 5 con trâu, bò; ít hơn 10 con lợn (heo); từ 50 đến ít hơn 200 con gia cầm).

Phương pháp kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ động vật quy mô nhỏ lẻ theo Biểu mẫu 3.3 được nêu chi tiết tại Phụ lục 2.

Vậy Cục Thú y đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng báo cáo việc thực hiện các nội dung trên chậm nhất ngày 30/9/2015 và định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về các Cơ quan Thú y vùng, đồng thời về Cục Thú y (Email: phongcongdong@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Văn Tám (để b/c);
-
Cục trưởng (để b/c);
-
Các Cơ quan Thú y vùng (để tổng hợp);
-
Chi cục Thú y các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
-
Lưu: VT, TYCĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1690/TY-TYCD ngày 07/09/2015 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C do Cục Thú Y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!