Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1672/BVTV-KD năm 2015 về kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 1672/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 20/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn của các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:

Theo quy định tại thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT thì pallet gỗ thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 25 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ: Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu; xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật này và tại Điều 3, Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ghi rõ: Nhập khẩu: bao gồm các hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất lô vật thể, chuyển cửa khẩu và chuyển vào kho ngoại quan; xuất khẩu bao gồm: các hoạt động xuất khẩu, tạm xuất và tái xuất lô vật thể.

Như vậy, hoạt động mua bán vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của các doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp (xuất/nhập khẩu tại chỗ) sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật.

Vậy, Cục BVTV thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1672/BVTV-KD năm 2015 về kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146