Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1660/TCHQ-PC về phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1660/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/TCHQ-PC
V/v phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 247/HQKH-NV ngày 08/3/2013 của Cục Hải quan Khánh Hòa về việc phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa kiểm tra hồ sơ vụ việc, xác định rõ:

- Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, tự giác khai bổ sung thì căn cứ quy định tại điểm g khoản 3 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Điều 15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) để xác định việc phạt chậm nộp.

- Trường hợp cơ quan hải quan ấn định thuế thì căn cứ khoản 2 Điều 28 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 (đã được sửa đổi tại Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010), điểm e khoản 3 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC, Điều 15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) để xác định việc phạt chậm nộp.

Đối với các trường hợp nêu trên, nếu xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy từng hành vi cụ thể để xử lý theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1660/TCHQ-PC về phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.937
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116