Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1655/TCHQ-KTSTQ 2018 không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên

Số hiệu: 1655/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Vũ Minh
Ngày ban hành: 28/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/TCHQ-KTSTQ
V/v không đáp ứng điều kiện DNUT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Posco Việt Nam.
(địa chỉ: Lô số 1, KCN Phú Mỹ 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo thẩm định của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo kết quả thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Posco Việt Nam (Công ty). Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông lệ Quốc tế và pháp luật Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ pháp luật tốt; có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính và một số tiêu chí khác.

Đối chiếu với điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Trong thời gian tới, khi Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét nếu Công ty có đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục KTSTQ (để t/h);
- Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ-P2 (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1655/TCHQ-KTSTQ ngày 28/03/2018 về không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


784

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!