Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 165/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 165/LĐTBXH-LĐTL
V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời công văn số 22/BKHCN-TCCB ngày 07/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và bổ sung thêm một số nội dung về dự thảo Quyết định như sau:

1) Căn cứ vào điểm đ, Khoản 2, Điều 37 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Điều 22, 23 của Nghị định 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ để quy định chức năng của Ban quản lý khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc về vấn đề lao động cho phù hợp. Theo đó tại điểm đ, Khoản 9, Điều 2 của dự thảo Quyết định đề nghị sửa lại: “Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghệ cao; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp, báo cáo tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp. Có quyền trực tiếp tuyển lao động và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động”.

2) Đây là Ban Quản lý trực thuộc Bộ nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, vì vậy, để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đề nghị bổ sung thêm nội dung việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trong việc hướng dẫn kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 165/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/01/2009 vè việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.380

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!