Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1637/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1637/TCT-CS
V/v thuế TNDN đối với các cơ sở công lập cung cấp dịch vụ ngoài hoạt động theo nhiệm vụ được giao

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Cục thuế tỉnh Bến Tre;
- Cục thuế tỉnh Cà Mau.

 

Trả lời công văn số 21/CT-TT&HTNNT ngày 10/1/2008 của Cục thuế Vĩnh Long hỏi về thuế TNDN đối với các cơ sở công lập có hoạt động cung dịch vụ ngoài hoạt động theo nhiệm vụ được giao; điểm 1 công văn số 91/CT-THNVDT ngày 13/2/2008 của Cục thuế tỉnh Bến Tre; công văn số 448/CT-THNVDT ngày 7/4/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 1 Chương I Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định: ''Nghị định này quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán.”

Điều 10 Mục I Chương III Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nêu trên quy định: ''Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật. ''

Điều 1 Chương I Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định: “Nghị định này áp dụng đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. ''

Căn cứ các quy định trên, các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập (như Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long, Trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, Trường Trung cấp nghề Bến Tre, các Trường công lập như Trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên...) là cơ sở công lập thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006. Vì vậy trường hợp các cơ sở công lập có thêm hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ được giao (ví dụ: khám chữa bệnh, đào tạo ngoại ngữ, tin học, dạy học thêm ngoài giờ...) thì cơ sở công lập phải thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế và phải áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long, Cục thuế tỉnh Bến Tre, Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST, HCSN;
- Website Chính phủ (để trả lời thư công dân Nguyễn Đặng Thuỷ, địa chỉ 43B Trần Quốc Toản, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk);
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1637/TCT-CS ngày 25/04/2008 về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở công lập cung cấp dịch vụ ngoài hoạt động theo nhiệm vụ được giao do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.084

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!