Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1634/TCHQ-KTSTQ năm 2015 theo dõi, quản lý phần nguyên phụ liệu chênh lệch của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1634/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1634/TCHQ-KTSTQ
V/v theo dõi, quản lý phần nguyên phụ liệu chênh lệch của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Denso Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô E1, Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Ngày 04/02/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký quyết định số 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Denso Việt Nam (Công ty). Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 04/02/2015 giữa Tổng cục Hải quan và Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty:

- Công ty thực hiện ngay việc rà soát và có văn bản báo cáo làm rõ tên hàng, số lượng nguyên phụ liệu chênh lệch Cục hải quan TP. Hà Nội đã kiểm tra, kết luận. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty đã đưa vào sản xuất bao nhiêu; lượng nguyên phụ liệu còn tồn cam kết đưa vào sử dụng hết trước ngày 30/6/2015; báo cáo định mức sử dụng thực tế cho từng nguyên phụ liệu.

- Quá thời hạn theo cam kết, nếu Công ty không thực hiện, căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.HN (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1634/TCHQ-KTSTQ năm 2015 theo dõi, quản lý phần nguyên phụ liệu chênh lệch của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238