Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16166/BTC-TCHQ năm 2013 về chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16166/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16166/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế đối với sn phm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(địa chỉ: Khu CN Yên Phong I, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1101/13-FIN/SEV ngày 4/11/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định thuế nhập khẩu và giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) sản phẩm xuất bán vào nội địa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ Khoản 15, Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; điểm b, khoản 2, Điều 96, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010; khoản 2, Điều 96, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì Chi nhánh Công ty thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế của sản phẩm nhập khẩu.

b) Về giá tính thuế GTGT:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007, Điều 12 Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 15/12/2010: Việc xác định trị giá tính thuế GTGT thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường, đảm bảo lợi nhuận hợp lý ở khâu sản xuất; đảm bảo chi phí lưu thông, lợi nhuận hợp lý ở Chi nhánh Công ty và số thuế GTGT đối với sản phẩm nhập khẩu không vượt quá số thuế GTGT đầu ra trên các hóa đơn bán hàng xuất cho đại lý.

Công văn này thay thế công văn số 13484/BTC-TCHQ ngày 8/10/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT.Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế, TCT ;
- Lưu: VT, TCHQ (13).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16166/BTC-TCHQ năm 2013 về chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25