Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1606/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1606/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1606/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu hàng hóa của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 705/HQTP-NV ngày 19/03/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc nhập khẩu xe bồn chuyên dụng chở khí dầu lửa hóa lỏng để tạo tài sản cố định của Công ty liên doanh khí đốt Sài gòn (ELF gas Sài Gòn), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa (tức là hàng hóa nhập khẩu về để kinh doanh, mua bán tại thị trường Việt Nam).

Trường hợp trên, Công ty ELF gas Sài Gòn đã nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kết số vốn được quy định tại Giấy phép đầu tư, mà không điều chỉnh vốn hoặc quy mô dự án thì khi tiếp tục nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ. Do vậy, đối với việc nhập khẩu chiếc xe bồn chuyên dụng nêu trên, trên cơ sở văn bản cam kết về mục đích sử dụng chiếc xe để tạo tài sản cố định của Công ty, Công ty ELF gas Sài Gòn được làm thủ tục nhập khẩu xe theo quy định hiện hành, việc nhập khẩu tuân thủ chính sách mặt hàng và chính sách thuế hiện hành.

Tổng cục trả lời để cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1606/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145