Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1602/VPCP-KTTH năm 2017 điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sodexo Pass Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1602/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH Sodexo Pass Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7233/UBND-DA ngày 12 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Sodexo Pass Việt Nam (SPV), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh dịch vụ cung cấp và quản lý các phiếu mua hàng trả trước của SPV, trong đó làm rõ những nội dung sau:

a) Thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư của SPV với tư cách là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.

b) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hướng dẫn, quản lý, giám sát hoạt động của SPV thời gian thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3641/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

c) Việc xây dựng quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực SPV đang hoạt động thí đim.

d) Năng lực tài chính của SPV, các quy định về quyền, trách nhiệm của SPV trong thực hiện hoạt động thí điểm để bảo đảm khả năng kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hp pháp của khách hàng, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2017 phương hướng xử lý đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7233/UBND-DA nêu trên và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu hợp pháp của SPV trong hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND Thành ph Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, PL, CN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1602/VPCP-KTTH năm 2017 điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sodexo Pass Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251