Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1599/VPCP-ĐMDN năm 2017 ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1599/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/VPCP-ĐMDN
V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 6338/TTr-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ nêu trên về các nội dung sau đây và trình Chính phủ xem xét, ban hành:

- Bỏ Khoản 1 Điều 50 quy định về Tổng Giám đốc là Thành viên Hội đồng thành viên TKV

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 56 theo hướng quy định số lượng Phó tổng giám đốc của TKV không quá 5 người. Trường hp cần tăng thêm, Hội đồng thành viên TKV đ nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bỏ danh sách các công ty con, công ty liên kết tại phụ lục kèm theo Dự thảo Điều lệ.

- Sửa đổi Điều 70 theo hướng quy định Hội đồng thành viên TKV ban hành quy chế tài chính của TKV sau khi có ý kiến chp thuận của Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB &XH;
- Tập đoàn TKV;
- Ban Chỉ đạo Đi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) LTA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1599/VPCP-ĐMDN năm 2017 ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196