Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15852/BTC-TCDN năm 2018 về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15852/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 19/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15852/BTC-TCDN
V/v Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp tại Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Điều 3, Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Để có cơ sở tổng hợp nội dung, số liệu giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp báo cáo Chính phủ và lập Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp để công bố trước ngày 31 tháng 01 hằng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu:

1. Lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 gửi Bộ Tài chính (bao gồm cả các quyết định đầu tư vốn nhưng đến thời điểm ngày 31/12/2018 chưa thực hiện); Nội dung giám sát và mẫu biểu báo cáo cần đầy đủ, đúng theo hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đề xuất, gửi Bộ Tài chính Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (triển khai thực hiện trong năm 2019), trong đó nêu rõ phương thức tổ chức giám sát quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở đề xuất kế hoạch giám sát của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính công bố Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo kế hoạch đã được công bố.

3. Đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp về Bộ Tài chính trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi, t/hợp);
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN (để b/cáo);
- Vụ TCNH (để tổng hợp, báo cáo);
- Lưu: VT, Cục TCDN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15852/BTC-TCDN năm 2018 về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102