Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15805/BTC-CĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Văn Mai
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15805/BTC-CĐKT
V/v: công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ 
- Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố 
- Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Các Tỉnh, Thành Phố 
- Các Tổng Công Ty Nhà Nước

 Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, Điểm 2 Mục c phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1, Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 14700/BTC-CĐKT ngày 18/11/2005 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cục thuế các tỉnh, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, các Tổng công ty Nhà nước về việc công khai (đợt 1) danh sách 64 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006.

Nay, Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thông báo (đợt 2) với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cục thuế các tỉnh, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, các Tổng công ty Nhà nước “Danh sách bổ sung 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006” đã đăng ký hành nghề năm 2006 và đã được Bộ Tài chính xác nhận theo Phụ lục kèm theo.

Danh sách các công ty kiểm toán kèm theo công văn số 14700/BTC-CĐKT ngày 18/11/2005 và danh sách các công ty kiểm toán kèm theo công văn này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005 và 2006.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các công ty kiểm toán có tên kèm theo
- Tạp chí Kế toán (để đăng tin)
- Trang Web của Bộ Tài chính
- UBCKNN, Cục TCĐN, Vụ TCNB
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VN
 Bùi Văn Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2005 VÀ 2006

(Tính đến ngày 06/12/2005, kèm theo công văn số 15805/BTC-CĐKT ngày 06/12/2005 của Bộ Tài chính)

 

TT

Tên công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày

thành lập

1

Công ty TNHH Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia - SCCT

SCCT

03/09/1992

2

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

BHP

27/06/1997

3

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán H.P

HP

09/06/2000

4

Công ty tnhhh Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu

PACO

12/04/2001

5

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt

An Việt

07/08/2001

6

Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu

AFCC

13/08/2002

7

Công ty TNHH Hằng Minh

Hằng Minh

28/08/2002

8

Công ty Cổ phần V.A.I

VAI

26/03/2003

9

Công ty tnh Tư vấn - Kiểm toán Trung Tín Đức

T.A.C

05/01/2004

10

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam

CIMEICO

26/06/2000

11

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ

SMART

04/05/2005

12

Công ty Hợp danh Dịch vụ Kiểm toán – Tư vấn Thái Dương

SAASC

26/11/2004

13

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

VFA

28/10/2005

14

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính

ACCA

24/08/2001

15

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Định giá Việt Nam

A&A

03/11/2005

16

Công ty TNHH Tư vấn DCPA

DCPA

26/10/2005

17

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Việt Nam

VAFC

04/11/2005

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15805/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai bổ sung danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC ngày 06/12/2005 và 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.236

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180