Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15800/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15800/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15800/BTC-TCHQ
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp CPN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam, cảng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, kho ngoại quan, Bộ Tài chính kính đề nghị:

UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 33/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa, hành lý, tài sản tồn đọng không có người nhận tại cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thành lập Hội đồng xử lý đối với hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để theo dõi);
- Sở Tài chính TP.HCM (để thực hiện);
- Hiệp hội CAPEC (thay trả lời); (Đ/c: Tại Công ty UPS Số 18A Đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM)
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15800/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý hàng hóa tồn đọng tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126