Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1548/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của chi nhánh của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1548/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1548 /TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 9000/CT-TT&HT ngày 26/12/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của chi nhánh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN: trường hợp doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp từ sau năm 2003 nhưng trước năm 2007, đang còn trong thời gian ưu đãi về thuế TNDN theo diện mới thành lập, có thành lập thêm phân xưởng sản xuất trực thuộc (chi nhánh) đặt ngoài khu công nghiệp và ngược lại, trường hợp doanh nghiệp thành lập ngoài khu công nghiệp từ sau năm 2003 nhưng trước năm 2007, đang còn trong thời gian ưu đãi vê thuế TNDN theo diện mới thành lập, có thành lập thêm phân xưởng sản xuất trực thuộc (chi nhánh) trong khu công nghiệp thì các chi nhánh của các doanh nghiệp này sẽ được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và theo quy định tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và đề nghị Cục thuế căn cứ vào tình hình cụ thể theo điều kiện đạt được của từng trường hợp và thời điểm để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1548/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của chi nhánh của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154