Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1546/VPCP-KTTH năm 2015 xử lý đề xuất xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1546/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/VPCP-KTTH
V/v xử lý các đề xuất xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4906/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 12 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn s 18395/BTC-TCDN ngày 17 tháng 12 năm 2014), Tư pháp (Công văn số 154/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 01 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 654/BKHĐT-PTDN ngày 02 tháng 02 năm 2015) về xử lý các đề xuất xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan:

1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ s hữu để bảo đảm phù hợp với các quy định khác liên quan (trong đó nội dung v xếp hạng công ty có tham khảo kết quả rà soát các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Công văn số 157/VPCP-TH ngày 21 tháng 01 năm 2015 của VPCP) và trình Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2015.

2. Tiếp tục thực hiện xếp hạng tng công ty đc biệt đối với tổng công ty, công ty bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ- CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ; đồng thi trong thời gian nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, cho phép các tổng công ty, công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng và bảo đảm đủ các điều kiện xếp hạng Tng công ty hạng đặc biệt theo quy định Nghị định s 51/2013/NĐ-CP nhưng không do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được tạm thời xem xét vận dụng xếp hạng tng công ty đc biệt; tng công ty, công ty đủ điu kiện thì báo cáo chủ sở hữu để thng nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định s 51/2013/NĐ-CP sẽ thực hiện xếp hạng lại đối với các đơn vị này theo quy định.

3. Rà soát việc xếp hạng tổng công ty đặc biệt hoặc vận dụng xếp lương theo tổng công ty đặc biệt đối với các tổng công ty, công ty theo quy định tại Nghị định s 51/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
-
Bộ TP;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TKBT, ĐMDN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1546/VPCP-KTTH năm 2015 xử lý đề xuất xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.362

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139